PARK PERFORMANCE – PAMIĘĆ CHWILI

ANGELIKA FOJTUCH

„ADAMAH”

Tożsamość miejsca. Moja mała ojczyzna, która wynurza się z wody. Miejsce narodzenia, najpierw z ciała, potem z Ducha. Zasadzona na tej ziemi, by tutaj stale powracać i stąd na nowo wyruszać. Miasto, które na początku drogi nie obciążyło mnie swoim wiekiem, za to zaoferowało otwartą przestrzeń i wolność wyboru.
Wolność wyboru jest fundamentem życia. Prarodzice na prawie wolnego wyboru opuścili przestrzeń rajskiego ogrodu, zwabieni obietnicą odkrycia czegoś nieznanego. Stali się odkrywcami innego lądu, w którym poznali różnicę między dobrem a złem. Emigrowali z krainy wiecznego szczęścia i pokoju unosząc się na fali niezależności. Ich dzieci dryfują bezwiednie śladami pierwszych buntowników, nie znając celu swojego przeznaczenia.
A gdy zawracają do początku początków, rozpoznają swoje dziedzictwo na szczycie góry, przy drzewie życia, zasadzonym w Ziemi – Adamah.
Pamięć Chwili w Parku Performance sięga szlakiem modernistycznej Gdyni, białego miasta Tel Aviv i dociera do wiecznego miasta Jeruzalem, odnajduje siebie na osi czasu stworzenia w Ogrodzie Eden.
Gościnnie: PRZEMEK WIĘZIK
Gdynia, Kamienna Góra, Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich
2.07.2022 (sobota)
Performance trwać będzie w godz. 15.00- 18.00, na terenie parku.
Projekt sfinansowany z Budżetu Miasta Gdyni w ramach środków Budżetu Obywatelskiego. Pod Patronatem Halo Kultura.