Halo Kultura działa w obszarze gdyńskiej kultury od stycznia 2018 roku. Stowarzyszenie powstało z oddolnej inicjatywy twórców kultury i ma formę parasolową, zrzeszając kilkudziesięciu artystów i organizacji pozarządowych z Gdyni. Przyczyną powołania inicjatywy była chęć stworzenia nowego miejsca na terenie kulturalnej mapy naszego miasta i umożliwienie twórcom powołania otwartych pracowni. W październiku 2018 podpisano list intencyjny z przedstawicielami miasta o oddanie w użytkowanie stowarzyszenia ponad 20 pracowni zlokalizowanych w boksach na terenie podziemi Hali Płaskiej w zespole Gdyńskich Hal Targowych. W tym samym roku „Halo Kultura” otrzymała rekordowy w historii grantów przyznawanych przez Wydział Kultury grant na prowadzenie działalności o charakterze warsztatowym, muzycznym i wystawienniczym.

Od lutego „Halo Kultura” przeprowadziła koło 300 wydarzeń – od kameralnych warsztatów dla dzieci i dorosłych, po duże wystawy sztuki (m.in. „Pełnia” w ramach gdyńskiej nocy muzeów), koncertów oraz wydarzeń sieciujących lokalnych artystów i organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami miejskimi, m.in. Centrum Designu, Konsulatem Kultury, Muzeum Miasta Gdynia, Agencją Rozwoju Gdyni.
W najbliższym roku „Halo Kultura” planuje wdrożyć powszechny pilotażowy program „Edukacji do kultury” dla klas piątych gdyńskich szkół podstawowych.
Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest edukacja w zakresie kultury oraz ułatwienie dostępności do sztuki dla mieszkańców Gdyni.
„Halo Kultura” w znaczący sposób wpływa również na proces przeobrażania się Gdyńskiej Hali poprzez sprowadzanie na jej teren osób otwartych na nowe doznania zarówno artystyczne jak i kulinarne.

Współpracują z nami: