Laboratorium Błota

Wystawa stanowi podsumowanie kilkumiesięcznego, procesualnego, interdyscyplinarnego projektu artystycznego, skoncentrowanego na problemie wpływu człowieka na nieodwracalne zmiany środowiska naturalnego. Dotyczył tematu błota, bagien i terenów podmokłych i ich znaczenia dla równowagi klimatycznej. Wychodząc z przypomnienia faktu, iż port, który dał impuls do budowy Miasta Gdyni został ulokowany właśnie na terenach bagiennych, zamierzamy zainteresować publiczność tym tematem i jego znaczeniem dla zagwarantowania przetrwania gatunku ludzkiego i całej przyrody. Na wystawie będzie można zobaczyć prace ceramiczne, fotografie, rysunki i krótkie formy filmowe.
Uczestniczki wystawy: Patrycja Orzechowska, Agnieszka Wołodźko, Justyna Olimpia Zając
Wernisaż odbędzie się 20.10.2023 o godz. 18:00
Czas trwania wystawy: 20.10.-19.11.2023
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.
Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdynia