LABORATORIUM BŁOTA – PRELEKCJA I SPACER

Prelekcja: Błoto – ważny element ekosystemu

 29.07.2022, sobota 11:00 Halo Kultura, Gdynia, podziemie Hali Targowej, ul. Wójta Radtkego 36

Usłyszymy o błocie, które w kontekście geologicznym jest rodzajem osadu, składającego się głównie z ziemi i wody, czyli elementów przyrody nieożywionej. Jest to miękka, półpłynna masa, która powstaje przez mieszanie się wody z minerałami, ziarnami skalnymi, organicznym materiałem roślinnym lub zwierzęcym oraz drobnymi cząstkami gleby. O jego znaczeniu dla ekosystemu opowie Marzena Mruk-Wszałek – autorka portalu Miasto Botaniczne https://www.facebook.com/miastobotaniczne, rolniczka/przyrodniczka/edukatorka/aktywistka/florystka/ogrodniczka/projektantka przestrzenna/bioarchitektka. Promuje znaczenie roślinności ruderalnej, czyli wtórnych ekosystemów miejskich.

Po prelekcji udajemy się na spacer:

Tam, gdzie bagna, torf i filtry – spacer historyczny Halo Kultura

29.07.2022, sobota 12:10 (Gdynia), 12:45 (Rumia)

Zbiórka w Gdyni: 12:10, Przystanek ZKM przy ul. Jana z Kolna – Gdynia Dworzec Gł. PKP – Hala 02, odjazd autobusu R – godzina 12:21.

Zbiórka w Rumi: 12:45, Przystanek ZKM Pomorska 02, ul. Pomorska.

Przewodnik: Michał Miegoń

Opis: Gdynia na torfie stoi. W gdyńskie torfowiska wgryzały się maszyny podczas budowy portu. Bagna osuszano, przecinano rowami melioracyjnymi tworząc nowe tereny uprawne oraz mieszkalne. Wreszcie, obserwowano tu błędne ogniki, które według przekazów były pokutującymi na ziemi, niespokojnie podróżującymi duszami dawnych mieszkańców tych ziem.

Bagna i torfowiska leżące pomiędzy Kępą Oksywską a wzgórzami Chyloni to również wielki zbiornik wody pitnej. Ujęcie i stacja uzdatniania wody „Rumia” to dawne gdyńskie filtry – od 1934 niezwykle ważne lewarowe ujęcie wody dla Gdyni, jedno z największych dzieł profesora hydrotechniki Karola Pomianowskiego.

Podczas spaceru poznamy zarówno dzieje budynku ujęcia wody, tzw. „filtrów” podczas dni otwartych PEWIK (przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.) oraz przejdziemy przez piękne bagna i torfowiska na których powstała Gdynia. Prosimy wziąć wysokie buty!

Obowiązują dwa punkty zbiórki dla chętnych. Z Centrum Gdyni spod Halo Kultura (Miejskie Hale Targowe, od strony ul. Jana z Kolna) odjeżdża o 12:21 autobus R. Ci, którzy chcą dojechać indywidualnie, mogą o 12:45 przybyć pod przystanek ZKM Pomorska 02 w Rumi (ul. Pomorska). Czas spaceru: ok 2 – 2,5 H.

Koniec spaceru – okolice ul. Unruga / Puckiej (Gdynia Pogórze).

Projekt dofinansowany przez Miasto Gdynia.