Agnieszka Wołodźko – Postkatastroficzne Muzeum Antropocenu

Wystawa prezentowana w przestrzeni Halo Kultura, w podziemiach Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 36 (wejście od ul. Jana z Kolna), boks 517.Czynna od 26.11.2020 r. w godzinach otwarcia hali.

Wystawa stanowi próbę wyobrażenia sobie muzeum, które powstanie po upływie milionów lat by zaprezentować ówczesnym mieszkańcom Ziemi zmiany geologiczne, które nastąpiły w wyniku ekologicznego kryzysu, spowodowanego jej zaśmiecaniem przez naszą cywilizację. Zawiera obiekty z ceramiki i plastiku – materiałów, które stanowią opozycję tego, co naturalne oraz tego, co sztuczne. Artystka bada proces powstawania skamieniałości i tworzy możliwe przyszłe artefakty – „skamieniałości” powstałe z plastiku używanego w naszym codziennym życiu. Bawi się alegoriami grubości i ciężaru sztucznie przeformułowanych pokładów geologicznych. Wyobraża sobie nową generację hybrydowych gór (plastic berg), które powstaną w miejscu topniejących gór lodowych (ice berg). Powołuje wyobrażone formy hybryd – tworów powstałych w formie mutacji tych organizmów żywych, które znamy z dotychczasowego doświadczenia.

Pierwsza edycja wystawy była prezentowana w sierpniu i wrześniu b.r. w Centrum Młodzieży w Akmene (Litwa) na zakończenie 2-tygodniowych warsztatów na temat Antropocenu, które Agnieszka Wołodźko prowadziła we współpracy z edukatorką kulturalną Simoną Šileikaitė Bijanskienė dla grupy lokalnych nastolatków. Projekt był zorganizowany na Litwie przez organizację Idejos Miestui i dofinansowany przez Lithuanian Culture Council.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.