Gdyńska autorka tekstów i badaczka kultury. Na Uniwersytecie Warszawskim obroniła doktorat pt.: „Mechanizmy funkcjonowania kultury popularnej w dobie mediów cyfrowych. Analiza polskiego przemysłu muzycznego.” Wieloletnia ekspertka Instytutu Muzyki i Tańca. Jej piosenka zdobyła Grand Prix na Festiwalu w Opolu. Prawniczka specjalizująca się w prawie własności intelektualnej. W Stowarzyszeniu pełni funkcję wiceprezeski.