Fotograf, artysta wizualny, współzałożyciel kolektywów wydawniczych Paper Beats Rock i Azimuth Press. Absolwent London College of Communication, obecnie doktorant na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się nudną fotografią, wydaje nieregularny magazyn „Normalizm. Jego działalność skupia się do okoła roli obrazu fotograficznego w hipernowoczesności i książki fotograficznej.