Cykl debat Halo Jutro, czyli jak zrestartować kulturę?

Stowarzyszenie Halo Kultura zaprasza na cykl debat ekspertów Halo Jutro na temat “odmrażania” sektorów kultury. W dniach 19-22.05, codziennie o godz. 19 odbywały się dyskusje online dotyczące kolejno: muzyki, filmu, organizacji pozarządowych, oraz wznowienia działalności teatrów i muzeów. Wzięli w nich udział m.in. wokalistka Aga Zaryan, muzyk L.U.C., dziennikarka Trójki Agnieszka Obszańska.

W kulturze straty związane z pandemią są olbrzymie – tu działa się w określonym czasie, który dwa razy się nie zdarza. Tu działa się często z potrzeby serca, z pasji, w kontakcie z innymi, ale rzadko na podstawie stałych kontraktów czy umowy etatowej. Taka jest specyfika przemysłów kultury na całym świecie i ta specyfika sprawia, że nieprzewidziane okoliczności jak epidemia poważnie zagrażają codziennej egzystencji twórców i animatorów. Jednocześnie izolacja społeczna uświadamia nam wagę i rangę tekstów kultury w naszym życiu- potrzebujemy ich teraz bardziej niż kiedykolwiek. Cykl ​Halo Jutro to będą rozmowy o aktualnych wyzwaniach, ale też o strategiach adaptacji, nowych możliwościach i koniecznościach, o rozwiązaniach, śmiałych wizjach i kreatywności w trudnych czasach.

19 maja w ramach ​Halo Jutro: Muzyka w dyskusji o skutkach zamknięcia i planach na przyszłość dla branży koncertowej wzięli udział: wokalistka jazzowa Aga Zaryan, muzyk, raper i instrumentalista L.U.C., dziennikarka radiowej Trójki Agnieszka Obszańska i Julian Chmielewski z Crane Agency, zaangażowany w tworzenie programu Ulicy Elektryków.

20 maja rozmowa ​Halo Jutro: Kino dotyczyła zagadnień produkcji i dystrybucji filmowej, sytuacji osób pracujących w branży filmowej. W dyskusji wzieli udział: Olga Bieniek (producentka filmowa), Magdalena Jacoń (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych), Bartosz Paduch (reżyser) i Paweł Witecki (producent filmowy).

21 maja w panelu ​Halo Jutro: Organizacje Pozarządowe ​wzięli udział przedstawiciele gdyńskich organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą: Monika Domańska (Traffic Design), Kryspin Pluta (Dom Filmowy) i Diana Lenart (Halo Kultura). Głównym przedmiotem rozmowy była analiza możliwości działania organizacji w nowych warunkach i odbudowa zaufania społecznego.

22 maja w ramach ​Halo Jutro: Muzea i Teatry o możliwościach i trudnościach zrestartowania tych instytucji rozmawiały: Ida Bocian (Teatr Gdynia Główna), dr Anna Śliwa (Muzeum Miasta Gdyni) oraz dr Joanna Lisiewicz (teatrolożka).

“Stworzyliśmy przestrzeń do tej dyskusji i chcieliśmy, by udostępnione na publicznym kanale zapisy tych rozmów stanowiły nie tylko dokument czasu, ale też mapę drogową, która pozwoli na zmianę na lepsze.” – zapowiadała Katarzyna Korzeniewska ze Stowarzyszenia Halo Kultura. Zaplanowano bezpieczne rozmowy online, rozmowy ekspertów, ale z aktywnym udziałem odbiorców- ich pytaniami, uwagami i opiniami. Spotkania były prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, a także udostępnione na kanale Gdynia Kulturalna.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Gdyńskiego Falochronu Kultury.

Więcej informacji: https://facebook.com/halokulturagdynia/